vải bố sợi gốm 1260dc có lõi thép cường lực 2mm/3mm

vải bố sợi gốm 1260dc có lõi thép cường lực 2mm/3mm

Price: Contact

Status : New 100%

Manufacturer : Á CHÂU